OSMOSIS  |  SHORT STORY  |  2015

FIRST PLACE WINNER  |  HA'ARETZ SHORT STORY COMPETITION

THE CURTAIN  |  SHORT STORY  |  2015

HA'ARETZ RECOMMENDED SHORT

EYAL DAVIDOVITCH  |  ONLINE PORTFOLIO

  • White Instagram Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White LinkedIn Icon

DOWNLOAD CV

/